AGADOTH seu MIDRASCHIM


AGADOTH seu MIDRASCHIM
AGADOTH, seu MIDRASCHIM
Rabbinis dicuntur; qui Graecis λόγοι διεξοδικοὶ, explicationes uberiores et prolixiores: Caninius vocem vertit, Extensio: Dicitur autem Extensio, inter varias Scripturarum interpretationes, homiliarum id genus, cum Scripturarum mysteria auditoribus explicantur. Et quidem Elias quoque in Thisbi sic est interpretatus; est dictio extensionis. Casaubono tamen magis probatur; quod idem Elias alibi adnotat, vocem esse deductam ab Hebr. indicavit, explicuit. Nam et res et vox originem videntur habuisse, a praecepto Dei, apud Mosen Exodi c. 13. v. 8. cuius versiculi prima vox est vehig gadtha, i. c. et annuntiabis. Cui voci respondet apud Paulum, in explicatione Sacramenti antitypi, καταγγέλλετε, annuntiate, 1 Cor. c. 11. v. 26. Vide Isaac. Casaubonum Exercitat. XIV. ad Annales Ecclesiast Baronii §. 7.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.